MASHINE YA KUTENGENEZA CHAKI

  • Mashine hii ina matundu 100
  • Ina uwezo wa kuzalisha pc 10, 000 kwa siku
  • Inatumika na mtu mmoja au wawili
  • Haitumii umeme
  • Ni rahisi kutumia
  • Mashine hii ina matundu 100
  • Ina uwezo wa kuzalisha pc 20, 000 kwa siku
  • Inatumika na mtu mmoja au wawili
  • Haitumiaa umeme
  • Ni rahisi kutumia

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *